CZAS I KOSZTY DOSTAWY

DOSTAWA PRODUKTÓW: AUTOKLAWY, STERYLIZATORY oraz MIESZADŁA LABORATORYJNE

1  Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2  Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na przygotowanie pod wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 2 dni robocze.

3  Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Czas dostawy wynosi 24h od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego.

4  Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Sprzedający.

5  W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną.